023 - 532 17 15

Taxaties via Parkhage Makelaars

Aankoop

Parkhage Makelaars is aangesloten bij het NWWI.

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, zijn bij het NWWI aangemeld.

Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut), ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. U als opdrachtgever en de geldverstrekkers krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de taxatiewaarde.

Onze taxateur mr Eric de Jong is ook ingeschreven in de registers van Stichting VastgoedCert.

Wij voeren taxaties uit ten behoeve van hypotheekaanvraag of herfinanciering, verbouwing, WOZ- waarde, scheiding, boedelverdeling bij overlijden en waarde-indicatie.

Waarde-indicatie: waardebepaling bij verkoop vereist bijzonder inzicht in de prijsontwikkeling van de woningmarkt.

Parkhage Makelaars heeft jarenlange specifieke kennis van zaken opgebouwd met uitstekende resultaten tot gevolg.

Bel voor een goed onderbouwd advies mr Eric de Jong of Marja Muller